[ MENU DODATKOWE ]


Władze

« wstecz

 

 

JM REKTOR

prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk

tel. (+ 81) 533-35-49, 445-66-77

 

  

 

PROREKTOR DS. NAUKI, WDROŻEŃ

I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ
prof. dr hab. Zbigniew Grądzki

tel. (+ 81) 445-68-68
 

 

 

 

 

PROREKTOR DS. ORGANIZACJI

I ROZWOJU UCZELNI 
dr hab. Adam Waśko, profesor uczelni


tel. (+ 81) 445-68-68

 

 

PROREKTOR DS. STUDENCKICH I DYDAKTYKI 

prof. dr hab. Halina Buczkowska


tel. (+ 81) 445-69-99