[ MENU DODATKOWE ]


Wydz. Inżynierii Produkcji

Woda deszczowa w mieście - nieproszony gość czy dobrodziejstwo?

Opis: Rozwój urbanizacji, w tym uszczelnienie powierzchni terenu wpływa na modyfikację cyklu hydrologicznego. W prezentacji będą przedstawione konsekwencje tego procesu (wzrost deficytu wodnego, lokalne podtopienia, zanieczyszczenie wód powierzchniowych) oraz sposoby ograniczania negatywnych zmian. Na przykładzie modelu zostanie ukazana możliwość zagospodarowania wody deszczowej w obrębie własnego gospodarstwa domowego.
 

Prowadzący: Magdalena Patro

 

Liczba osób:  do 30

Lokalizacja: Uczelnia
Czas trwania: 45-60 min
Forma: wykład, prezentacja multimedialna, warsztat, zajęcia interaktywne

 

« wstecz