[ MENU DODATKOWE ]


Wydz. Inżynierii Produkcji

Funkcje państwa w gospodarce. Na ile sposobów można prowadzić politykę gospodarczą. Analiza systemowa

Opis: Prezentacja popularyzująca dorobek polskiej szkoły cybernetycznej Mariana Mazura. Podstawy cybernetyki, pojęcia systemu, relacji, funkcji systemu. Klasyfikacja systemów w przyrodzie. Rynek jako system i funkcja rynku. Sposoby sterowania gospodarką i oczekiwane skutki sterowania.

 

Liczba osób:  w zależności od sali

Lokalizacja: Uczelnia  /  mozliwy wyjazd do szkół
Czas trwania: 30-60 min
Forma:   Wykład, prezentacja multimedialna
 
« wstecz