[ MENU DODATKOWE ]


Wydz. Inżynierii Produkcji

Fizyczne podstawy naturalnych źródeł energii

Opis: Celem projektu jest prezentacja ćwiczeń modelowych na Pracowni fizyki i Fizycznych podstaw naturalnych źródeł energii. W założeniu projektu uczniowie po wysłuchaniu wstępu dotyczącego pracowni i prowadzonego tam przedmiotu, zostaliby podzieleni na grupy 3-4 osobowe i wykonaliby konkretne ćwiczenia, oczywiście w zakresie podstawowym, innym niż robią to studenci III roku OZEiE i TMiE. 


Projekt obejmuje ćwiczenia modelowe: kolektor słoneczny, turbina wodna, elektrownia wodna, elektrownia wiatrowa (zależności mocy od średnicy, prędkości strumienia powietrza i kątów natarcia płatów turbiny wiatrowej), elektrowni fotoelektrycznej oraz prezentację pomiaru energii i mocy prądu elektrycznego.
 

Prowadzący:  Krzysztof Kornarzyński

 

Liczba osób:  do 30

Lokalizacja: Uczelnia
Czas trwania: 30-45 min
Forma: zajęcia w laboratorium
 
 
« wstecz