UP Lublin   Szkoła Doktorska „Produkcja żywności o podwyższonych walorach prozdrowotnych”

Szkoła Doktorska


 

Szkoła Doktorska

« wstecz

  

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie prowadzi od roku akademickiego 2019/2020 kształcenie w szkole doktorskiej.

 

Szkoła Doktorska „Produkcja żywności o podwyższonych walorach prozdrowotnych”, prowadzona w dyscyplinach naukowych:

  • rolnictwo i ogrodnictwo
  • technologia żywności i żywienia
  • weterynaria
  • zootechnika i rybactwo