UP Lublin   Szkoła Doktorska Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Szkoła Doktorska


 

Szkoła Doktorska

« wstecz

  

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie prowadzi od roku akademickiego 2019/2020 kształcenie w szkole doktorskiej.


 

Na mocy Zarządzenia 46/2020 z dnia 04.05.2020  dotychczasowa nazwa Szkoły Doktorskiej „Produkcja żywności o podwyższonych walorach prozdrowotnych” prowadzonej w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie zostałazmieniona na nową nazwę  Szkoła Doktorska Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Nowa nazwa Szkoły Doktorskiej obowiązuje od 1 października 2020 r.  Wraz ze zmianą nazwy  zakres kształcenia w Szkole Doktorskiej uległ  rozszerzeniu  o kolejne dyscypliny naukowe i jest prowadzony w 7 dyscyplinach: 

  • rolnictwo i ogrodnictwo
  • technologia żywności i żywienia
  • weterynaria
  • zootechnika i rybactwo
  • inżynieria mechaniczna
  • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
  • nauki biologiczne

 

Szkoła Doktorska będzie funkcjonuje w oparciu o  Regulamin Szkoły Doktorskiej