CTT   Stanowisko ds. Komercjalizacji Badań i Transferu Technologii
Menu

ul. Akademicka 13 20-950 Lublin mapa JAK TRAFIĆ?
tel. 81 445 62 51, e-mail: komercjalizacja@up.lublin.plPatenty i prawa ochronne

« wstecz

 

PATENTY na wynalazki,

PRAWA OCHRONNE na wzory użytkowe,

PRAWA Z REJESTRACJI wzoru przemysłowego

 

(prawa wyłączne udzielone przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej)

 

 

 

Imiona i Nazwisko twórcy lub twórców z jednostki organizacyjnej uczelni                                           
Jednostka organizacyjna uczelni Nr prawa
wyłącznego
/rodzaj

Data zgłoszenia

Data uzyskania Nazwa wynalazku

Uprawniony

 

dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski Wydział Inżynierii Produkcji

218897

PATENT

2009-03-25  2014-06-17 Instalacja do odwadniania osadów Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie

dr Jerzy Ziętek, dr hab. Łukasz Adaszek, prof. dr hab. Stanisław Winiarczyk

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

224839

PATENT

2014-11-28  2016-07-21 Sposób przeżyciowego pobierania hemolimfy od ślimaków Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie
prof. dr hab. inż. Stanisław Baran, prof. dr hab. Marian Wesołowski, dr hab. Grażyna Żukowska, dr Marta Bik - Mołodzińska Wydział Agrobioinżynierii

225699

PATENT

2014-07-28  2016-11-24 Sposób rekultywacji wyrobisk po eksploatacji surowców mineralnych Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie / Politechnika Lubelska
prof. dr hab. Kazimierz Zawiślak, dr hab. Paweł Sobczak, dr hab. Jacek Mazur
prof. dr hab. Marian Panasiewicz
Wydział Inżynierii Produkcji

226228

PATENT

2014-11-05  2016-12-02 Sposób otrzymywania pasz, zwłaszcza dla drobiu Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie
dr Marcin Podleśny, prof. dr hab. Zdzisław Targoński, mgr inż. Jakub Wyrostek, dr Piotr Jarocki Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologi

226910

PATENT

2013-12-13  2017-03-15 Nowy szczep bakterii z rodzaju Enterobacter Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

dr inż. Witold Kowalik, prof. dr hab. Józef Sawa, dr hab. Stanisław Parafiniuk, Bruno Huyghebeart

Wydział Inżynierii Produkcji

227485

PATENT

2015-05-08  2017-06-05

Rozpylacz szczelinowy

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie / Wallon Agriculture Research Centre Belgium

prof. dr hab. Stanisław Baran, prof. dr hab. Marian, Wesołowski, Lucjan Pawłowski, Zygmunt Kwiatkowski

Małgorzata Pawłowska, Artur Pawłowski, Wojciech Cel, Justyna Kujawska

Wydział Agrobioinżynierii

227865

PATENT

2014-07-21  2017-09-08 Sposób wytwarzania substytutu gleby slużącej do rekultywacji wyrobisk z wykorzystaniem zużytych płuczek wiertniczych Politechnika Lubelska / Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

prof. dr hab. Janusz Kalbarczyk, dr Aneta Sławińska

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologi

228718

PATENT

2013-11-27  2017-11-03 Sposób otrzymywania ergosterolu z suchej biomasy pochodzenia grzybowego Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

dr hab. Agnieszka Wójtowicz

dr hab. Tomasz Oniszczuk

prof. dr hab. Leszek Mościcki

mgr inż. Stanisław Juśko

Tadeusz Wolski

Stanisław Kwiatkowski

Anna Oniszczuk

Krystyna Skalicka-Woźniak

Wydział Inżynierii Produkcji

228732

PATENT

2014-06-13  2017-11-21 Ekstrudat spożywczy oraz sposób wytwarzania ekstrudatów spożywczych Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

dr hab. Agnieszka Wójtowicz

dr hab. Tomasz Oniszczuk

prof. dr hab. Leszek Mościcki

mgr inż. Stanisław Juśko

Anna Oniszczuk

Wydział Inżynierii Produkcji

228733

PATENT

2014-06-13  2017-11-21 Makaron błyskawiczny oraz sposób wytwarzania makaronu błyskawicznego Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

dr hab. Agnieszka Wójtowicz

dr hab. Tomasz Oniszczuk

prof. dr hab. Leszek Mościcki

mgr inż. Stanisław Juśko

Anna Oniszczuk

Wydział Inżynierii Produkcji

228731

PATENT

2014-06-13  2017-11-21 Przekąski oraz sposób wytwarzania przekąsek Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

dr hab. Agnieszka Wójtowicz

dr hab. Tomasz Oniszczuk

prof. dr hab. Leszek Mościcki

Anna Oniszczuk

Wydział Inżynierii Produkcji

228730

PATENT

2014-06-13  2017-11-21 Wyrób piekarniczy oraz sposób wytwarzania wyrobów piekarniczych Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

prof. dr hab. Stanisław Baran

prof. dr hab. Marian Wesołowski

prof. dr hab. Anna Wójcikowska-Kapusta

dr inż. Grażyna Żukowska

dr inż. Marta Bik-Małodzińska

prof. dr hab. Janusz Herman

Tomasz Kosch

Wydział Agrobioinżynierii

227498

PATENT

2012-09-17  2017-06-13 Sposób i mieszanina do aplikacji poużytkowej wełny mineralnej, zwiększająca zawartość materii organicznej na gruntach zdewastowanych w procesie wydobycia siarki metodą Frasha Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

dr hab. Zbigniew Jarosz

dr Karolina Pitura

Oleg Jakowyszczuk

Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

228619

PATENT

2015-12-21  2017-11-27 Podłoże do uprawy truskawki w systemie substrato - areoponicznym oraz sposób jego stosowania Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

prof. dr hab. Roman Dziedzic

dr Sławomir Beeger

dr Mariusz Wójcik

Wydział Biologii Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki

229252

PATENT

2016-04-22  2018-01-17 Granulowana mieszanka pokarmowa dla zwierząt leśnych zwłaszcza jeleniowatych Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
dr inż. Agnieszka Starek
prof. dr hab. Agnieszka Sujak
Wydział Inżynierii Produkcji

229666

PATENT

2017-03-24  2018-03-09 Sposób stymulacji kiełkowania nasion Politechnika Lubelska / Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
dr inż. Agnieszka Starek Wydział Inżynierii Produkcji

229665

PATENT

2017-03-24  2018-03-09 Sposób stymulacji kiełkowania nasion Politechnika Lubelska / Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
dr inż. Agnieszka Starek Wydział Inżynierii Produkcji

229664

PATENT

2017-03-24  2018-03-09 Sposób stymulacji kiełkowania nasion Politechnika Lubelska / Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
prof. dr hab. Marek Kuna -Broniowski
prof. dr hab. Izabela Kuna - Broniowska
Wydział Inżynierii Produkcji

229646

PATENT

2016-07-11  2018-03-19 System stabilizacji sił gięcia i prostowania w giętarko – prostowarce Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie

prof. dr hab. Marek Kuna -Broniowski

dr inż. Dariusz Plichta

Wydział Inżynierii Produkcji

229977

PATENT

2014-08-28  2018-03-21 Piec tunelowy Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie

prof. dr hab. Marek Kuna -Broniowski

 

Wydział Inżynierii Produkcji

229803

PATENT

2014-08-28  2018-03-21 Suszarnia tunelowa Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie
prof. dr hab. inż. Stanisław Baran
prof. dr hab. Marian Wesołowski
dr hab. Grażyna Żukowska
Wydział Agrobioinżynierii

230230

PATENT

2015-08-19  2018-06-04 Sposób wytwarzania warstwy rekultywacyjnej na  składowisku odpadów powiertniczych Grupa Azoty Zakady Azotowe Puławy S.A. /Instytut Nowych Syntez Chemicznych/Politechnika Lubelska /Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie /Kruszywa Niemce S.A.

dr Adam Kuzdraliński

mgr Anna Kot

mgr inż. Hubert Szczerba

dr Michał Nowak

mgr Agnieszka Ostrowska

prof. dr hab. Zdzisław Targoński

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii / Wydział Agrobioinżynierii

230741

PATENT

2016-08-19  2018-07-16 Startery oligonukleotydowe do wykrywania patogena grzybowego pszenicy Blumeria graminis oraz sposób jego wykrywania Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie

dr Adam Kuzdraliński

mgr Anna Kot

mgr inż. Hubert Szczerba

dr Michał Nowak

mgr Agnieszka Ostrowska

prof. dr hab. Zdzisław Targoński

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii / Wydział Agrobioinżynierii

230742

PATENT

2016-08-19  2018-07-16 Startery oligonukleotydowe do wykrywania patogena grzybowego pszenicy Blumeria graminis oraz sposób jego wykrywania Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie

dr Adam Kuzdraliński

mgr Anna Kot

mgr inż. Hubert Szczerba

dr Michał Nowak

mgr Agnieszka Ostrowska

prof. dr hab. Zdzisław Targoński

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii / Wydział Agrobioinżynierii

230743

PATENT

2016-08-19  2018-07-16 Startery oligonukleotydowe do wykrywania patogena grzybowego pszenicy Blumeria graminis oraz sposób jego wykrywania Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie

dr Agnieszka Grądzielewska

dr Paweł Milczarski

dr Mirosław Tyrka

Wydział Agrobioinżynierii

230793

PATENT

2016-08-19  2018-12-31 Dwie pary oligonukleotydowych starterów do wykrywania genu karłowatości dw9 i sposób wyrywania recesywnego genu karłowatości dw9 w roślinach żyta (Secale cereale L.) Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie / Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie / Politechnika Rzeszowska

dr Agnieszka Grądzielewska

Paweł Milczarski

Katarzyna Molik

Edyta Pawłowska

Mirosław Tyrka

Justyna Buczkowicz

Wydział Agrobioinżynierii

230800

PATENT

2016-06-30  2018-07-17 Para oligonukleotydowych starterów do wykrywania genu karłowatości Dw2 i sposób identyfikacji molekularnej genu Dw2 warunkującego dominującą karłowatość żyta (Secale cereale L.) Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie / Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie / Politechnika Rzeszowska

dr Jerzy Ziętek

dr hab. Łukasz Adaszek

Prof. dr hab. Stanisław Winiarczyk

dr hab. Leszek Guz

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

231687

PATENT

2017-02-27  2018-11-19 Bezpieczna metoda podawania substancji ślimakom w formie iniekcji Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

dr hab. Grzegorz Borsuk

Mariusz Trytek

Aneta Ptaszyńska

Dorota Gryko

Wydział Biologii Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki

231692

PATENT

2014-07-07  2018-12-06 Preparat do zastosowania w leczeniu mikrosporydioz, zwłaszcza nosemozy u pszczół Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie / Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej

dr Adam Kuzdraliński

mgr Anna Kot

mgr inż. Hubert Szczerba

dr Michał Nowak

Paweł Muzyka

Michał Lechowski

mgr Agnieszka Ostrowska

Marta Muszyńska

Prof. dr hab. Zdzisław Targoński

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii / Wydział Agrobioinżynierii

232070

PATENT

2016-11-17  2018-12-14 Startery oligonukleotydowe do wykrywania patogena grzybowego pszenicy Puccinia striiformis oraz sposób jego wykrywania Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

dr Adam Kuzdraliński

mgr Anna Kot

mgr inż. Hubert Szczerba

dr Michał Nowak

Paweł Muzyka

Michał Lechowski

mgr Agnieszka Ostrowska

Marta Muszyńska

Prof. dr hab. Zdzisław Targoński

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii / Wydział Agrobioinżynierii

232090

PATENT

2016-11-17  2018-12-14 Startery oligonukleotydowe do wykrywania patogena grzybowego pszenicy Puccinia striiformis oraz sposób jego wykrywania Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

dr Adam Kuzdraliński

mgr Anna Kot

mgr inż. Hubert Szczerba

dr Michał Nowak

Paweł Muzyka

Michał Lechowski

mgr Agnieszka Ostrowska

Marta Muszyńska

prof. dr hab. Zdzisław Targoński

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii / Wydział Agrobioinżynierii

232094

PATENT

2016-11-17  2018-12-14 Startery oligonukleotydowe do wykrywania patogena grzybowego pszenicy Puccinia striiformis oraz sposób jego wykrywania Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

dr Adam Kuzdraliński

mgr Anna Kot

mgr inż. Hubert Szczerba

dr Michał Nowak

Paweł Muzyka

Michał Lechowski

Agnieszka Ostrowska

Marta Muszyńska

prof. dr hab. Zdzisław Targoński

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii / Wydział Agrobioinżynierii

232091

PATENT

2016-11-17  2018-12-14 Startery oligonukleotydowe do wykrywania patogena grzybowego pszenicy Puccinia recondita oraz sposób jego wykrywania Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

dr Adam Kuzdraliński

mgr Anna Kot

mgr inż. Hubert Szczerba

dr Michał Nowak

Paweł Muzyka

Michał Lechowski

mgr Agnieszka Ostrowska

Marta Muszyńska

prof. dr hab. Zdzisław Targoński

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii / Wydział Agrobioinżynierii

232092

PATENT

2016-11-17  2018-12-14 Startery oligonukleotydowe do wykrywania patogena grzybowego pszenicy Puccinia recondita oraz sposób jego wykrywania Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

dr Adam Kuzdraliński

mgr Anna Kot

mgr inż. Hubert Szczerba

dr Michał Nowak

Paweł Muzyka

Michał Lechowski

mgr Agnieszka Ostrowska

Marta Muszyńska

prof. dr hab. Zdzisław Targoński

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii / Wydział Agrobioinżynierii

232093

PATENT

2016-11-17  2018-12-14 Startery oligonukleotydowe do wykrywania patogena grzybowego pszenicy Puccinia recondita oraz sposób jego wykrywania Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

mgr inż. Marek Milanowski

mgr Alaa Kamel Subr

Prof. dr hab. Józef Sawa

dr hab. Stanisław Parafiniuk

dr hab. Sławomir Kocira

Bruno Huyghebeart

Wydział Inżynierii Produkcji

232064

PATENT

2016-10-13  2018-12-17 Belka opryskowa opryskiwacza polowego Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie / Wallon Agricultural Research Centre Belgia

dr Kzysztof Kornarzyński

mgr inż. Piotr Ścibak

Wydział Inżynierii Produkcj

232333

PATENT

 2016-10-21  2019-02-06 Układ pomiarowy do badania modeli elektrowni wiatrowych o poziomej osi obrotu Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

pro.f dr hab. Zdzisław Targoński

dr Piotr Jarocki

dr Toamsz Czernecki

dr Marcin Podleśny

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii

232752

PATENT

 2013-12-13  2019-03-25 Sposób produkcji kwasu bursztynowego oraz pożywka bakteryjna do produkcji kwasu bursztynowego Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

prof. dr hab. Grzegorz Borsuk

Aneta Ptaszyńska

Małgorzata Cytryńska

Wiesław Mułenko

Agnieszka Zdybicka

Daniel Załuski

Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki

232685

PATENT

 2015-12-07  2019-07-31 Preparaty roślinne do zastosowania w leczeniu nosemozy u pszczół i poprawy ich odporności Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie / UMCS / Uniwersytet Jagielloński
prof. dr hab. Marek Kuna -Broniowski
prof. dr hab. Izabela Kuna - Broniowska
Wydział Inżynierii Produkcj

233387

PATENT

2017-10-13  2019-05-22 Fantom do wizualizacji rozkładu temperatury Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
prof. dr hab. Marek Kuna -Broniowski
prof. dr hab. Izabela Kuna - Broniowska
Wydział Inżynierii Produkcj

233388

PATENT

2017-10-13  2019-05-22 Fantom do określania przestrzennego rozkładu temperatur wewnątrz organizmu poddawanego nagrzewaniu niejonizującym promieniowaniem elektromagnetycznym, zwłaszcza dla hipertermii Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

dr hab. Edyta Paczos - Grzęda

dr Sylwia Sowa

Wydział Agrobioinżynieri

233476

PATENT

2017-08-11  2019-06-06 Dwie pary oligonukleotydowych starterów do wykrywania obecności alleli dominującego lub recesywnego genu odporności na rdzę koronową Pc39 w genomie owsa zwyczajnego (Avena sativa L.), kombinacja dwóch par starterów oraz sposób wykrywania układu alleli genu Pc39 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

dr hab. Edyta Paczos - Grzęda

dr Sylwia Sowa
Wydział Agrobioinżynieri

233477

PATENT

2017-08-11  2019-06-06 Para oligonukleotydowych starterów do wykrywania oraz sposób wykrywania allelu recesywnego genu Pc39 odporności na rdzę koronową w roślinach owsa zwyczajnego (Avena sativa L.) Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

dr hab. Edyta Paczos - Grzęda

dr Sylwia Sowa
Wydział Agrobioinżynieri

233478

PATENT

2017-08-11  2019-06-06 Para oligonukleotydowych starterów do wykrywania oraz sposób wykrywania allelu dominującego genu odporności na rdzę koronową Pc39 w roślinach owsa zwyczajnego (Avena sativa L.) Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

dr hab. Ryszard Kolstrung

dr hab. Michał Pluta

Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki  

233487

PATENT

 2017-10-30  2019-06-17 Bieżnia do badań koni zaprzęgowych w warunkach zmiennego obciążenia  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

dr hab. Ryszard Kolstrung

dr hab. Michał Pluta
Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki

233488

PATENT

2017-10-30  2019-06-17 Bieżnia do badań koni zaprzęgowych w warunkach zmiennego obciążenia Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
prof. dr hab. Marek Kuna -Broniowski
prof. dr hab. Izabela Kuna - Broniowska
 Wydział Inżynierii Produkcji  

233486

PATENT

 2017-10-30  2019-06-19 Dwupaliwowy układ zasilania silników spalinowych z zapłonem samoczynnym mieszaniną oleju napędowego i gazu LPG albo CNG Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

prof. dr hab. Adam Waśko

Katarzyna Nowak

Adrian Wiater

Andrzej Bieganowski

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii

233359

PATENT

2018-06-08  2019-06-24 Zastosowanie α-(1→3)-glukanu jako biosorbentu do usuwania metali ze środowisk wodnych oraz sposób usuwania metali z użyciem biosorbentu Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie / Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej /PAN Istytut Agrofizyki

dr Marek Kopacki

Joanna Pawłat

Piotr Terebun

Michał Kwiatkowski

Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

233334

PATENT

2018-12-31  2019-06-25 Sposób stymulacji roślin zdrewniałych Politechnika Lubelska /Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 

dr Marek Kopacki

Joanna Pawłat

Piotr Terebun

Michał Kwiatkowski
 Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu  

233335

PATENT

 2018-12-31  2019-06-25 Sposób stymulacji roślin zdrewniałych  Politechnika Lubelska /Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

prof. dr hab. Grzegorz Borsuk

Aneta Ptaszyńska

Wanda Małek

Mirosław Grzęda

Magdalena Wicha

Artur Pachla

Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki  

233794

PATENT

 2017-11-06  2019-12-17 Szczepy bakterii z rodzajów Lactobacillus i Fructobacillus wyizolowane z przewodu pokarmowego pszczół miodnychdo zastosowania w zwalczaniu i zapobieganiu chorób pszczół oraz prepearaty probiotyczne na bazie takich szczepów bakterii. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie / Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej /Biowet Sp.z o.o.
dr hab. Renata Różyło Wydział Inżynierii Produkcji  

233895

PATENT

 2016-02-15  2019-08-08 Sposób wytwrzania chleba mieszanego  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
dr Marek Kopacki
Joanna Pawłat
Piotr Terebun
Michał Kwiatkowski
 Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu  

234072

PATENT

 2018-12-31  2019-09-23 Sposób stymulacji roślin zielnych  Politechnika Lubelska /Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

dr Marek Kopacki

dr hab. Agnieszka Starek
Joanna Pawłat
Piotr Terebun
Michał Kwiatkowski

Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu / Wydział Inżynierii Produkcji

234073

PATENT

2018-12-31  2019-09-23 Sposób stymulacji roślin zielnych Politechnika Lubelska /Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
dr Marek Kopacki
Joanna Pawłat
Piotr Terebun
Michał Kwiatkowski
Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

234074

PATENT

2018-12-31  2019-09-24 Sposób stymulacji roślin zdrewniałych Politechnika Lubelska /Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
prof. dr hab. Marek Kuna -Broniowski
prof. dr hab. Izabela Kuna - Broniowska
 Wydział Inżynierii Produkcji  

234453

PATENT

 2017-12-05  2019-09-24 Układ do pomiaru krzywizny i kontroli kształtu profili w giętarko - prostowarce  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 

dr Marek Kopacki

dr hab. Agnieszka Starek
Joanna Pawłat
Piotr Terebun
Michał Kwiatkowski

 Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu / Wydział Inżynierii Produkcji  

234710

PATENT

 2018-12-31  2019-12-09 Sposób stymulacji roślin półzdrewniałych i zielnych  Politechnika Lubelska /Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
dr Marek Kopacki
Joanna Pawłat
Piotr Terebun
Michał Kwiatkowski
 Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu  

234711

PATENT

 2018-12-31  2019-12-04 Sposób stymulacji roślin  Politechnika Lubelska /Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

prof. dr hab. Marek Kuna -Broniowski
prof. dr hab. Izabela Kuna - Broniowska

dr inż. Piotr Makarski

 Wydział Inżynierii Produkcji  

234663

PATENT

 2018-01-19  2019-12-10 Układ do wykrywania zjawiska dryfu oprysku  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

prof. dr hab. Bożena Gładyszewska

mgr inż. Konrad Kania

dr Monika Greguła - Kania

dr Anna Ciupak

 Wydział Inżynierii Produkcji / Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki  

234772

PATENT

 2018-01-17  2019-12-14 Przyrząd do wycinania próbek z cienkowarstwowych materiałów biologicznych i syntetycznych  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
prof. dr hab. Marek Babicz  Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki  

234773

PATENT

 2018-05-24  2019-12-18 Zabawka dla prosiąt i warchlaków  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

dr hab. Aneta Strachecka

Aleksandra Łós

Paweł Gierasimiuk

Michał Schulz

 Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki  

234880

PATENT

 2018-02-09  2019-12-18 Budka do hodowli pszczół samotnic  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

dr hab. Sylwia Okoń

dr Tomasz Ociepa

dr inż. Aleksandra Nucia

Wydział Agrobioinżynieri

235114

PATENT

2018-06-18 2020-02-14 Para oligonukleotydowych starterów do identyfikacji oraz sposób identyfikacji allelu dominującego genu Pm9 warunkującego odporność owsa (Avena sativa L.) na mączniaka prawdziwego Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

dr hab. Sylwia Okoń

dr Tomasz Ociepa

dr inż. Aleksandra Nucia

dr Justyna Leśniowska Nowak

Wydział Agrobioinżynieri

235115

PATENT

2018-06-18 2020-02-14 Dwie pary oligonukleotydowych starterów do wykrywania  układu alleli genu Pm9 warunkującego odporność owsa (Avena sativa L.) na mączniaka prawdziwego oraz sposób wykrywania układu alleli genu Pm9 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

dr Agnieszka Grądzielewska

Paweł Milczarski

Katarzyna Molik

Wydział Agrobioinżynierii

426258

PATENT

2018-07-09 2020-03-02 Para oligonukleotydowych starterów do wykrywania genu karłowatości ct2 i sposób wykrywania recesywnego genu karłowatości ct2 w roślinach żyta (Secale cereale L.) Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie / Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

prof. dr hab. Andzrej Niewiadomy

dr hab. Arkadiusz Matwijczuk

dr Grzegorz Czernel

Wydział auk o Żywności i Biotechnologii / Wydział Biologii Środowiskowej 421946

PATENT

2017-06-19 2020-04-22 Kompozycja do leczenia chorób grzybiczych Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie / Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej /Instytut Przemysłu Organicznego

prof. dr hab. Andzrej Niewiadomy

prof. dr hab. Joanna Matysiak

Karpińska Monika

Wietrzyk Joanna

Kłopotowska Dagmara

Wydział auk o Żywności i Biotechnologii 406796

PATENT

2014-01-07 2020-04-27 Nowe analogi 2-(2,4-dihydroksyfenolo)-3'H-spiro[benzo[d][1,3]tiazyno-4,1'-izobenzofuran]-3'-onu oraz sposób ich otrzymywania Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie /
Instytut Przemysłu Organicznego Warszawa /
Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej Wrocław

dr hab. inż. Marek Boryga

dr inż Paweł Kołodziej

pro. dr hab. inż. Krzysztof Gołacki

Wydział Inżynierii Produkcji 426558

PATENT

2018-08-06 2020-05-13 Sprzęgło podatne Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie

dr hab. inż. Marek Boryga

dr inż Paweł Kołodziej

pro. dr hab. inż. Krzysztof Gołacki
Wydział Inżynierii Produkcji 426559

PATENT

2018-08-06 2020-05-13 Sprzęgło podatne Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie
prof. dr hab. Andrzej Stępniewski Wydział Biologii Środowiskowej 413247

PATENT

2015-07-23 2020-05-15 System do prowadzenia oceny stanu wytrzymałościowego kości oraz sposób prowadzenia oceny Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie
prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski
Robert Kufel
Tadeusz Siwiec
prof. dr hab. Stanisław Baran
prof. dr hab. Andrzej Marczuk
dr inż. Aneta Pytka
dr inż. Magdalena Gizińsk - Górna
dr hab. inż. Michał Marzec
Wydział Inżynierii Produkcji 413796

PATENT

2015-09-02 2020-06-25 Mobilna instalacja do oczyszczania ścieków i wód z fosforu Uniwersytet Przyrodniczy  w Lublinie /SGGW Warszawa / CERAMIKA KUFEL Robert Kufel
prof. dr hab. Andrzej Wernicki
prof. dr hab. Renata Urban - Chmiel
prof. dr hab. Ireneusz Balicki
dr Marta Dec
dr Andrzej Puchalski
dr Anna Nowaczek
dr Diana Stęgierska
dr Agnieszka Marek
dr Ewelina Pyzik
dr Dagmara Stępień - Pyśniak
Katzryna Świąder
Ewa Poleszak
Wydział Medycyny Weterynaryjnej 235994

PATENT

16.11.2018 02.07.2020 Sposób otrzymywania preparatu do leczenia bakteryjnego zapalenia spojówek Uniwersytet Przyrodniczy  w Lublinie / Uniwersytet Medyczny w Lublinie
prof. dr hab. Andrzej Wernicki
prof. dr hab. Renata Urban - Chmiel
prof. dr hab. Ireneusz Balicki
dr Marta Dec
dr Andrzej Puchalski
dr Anna Nowaczek
dr Diana Stęgierska
dr Agnieszka Marek
dr Ewelina Pyzik
dr Dagmara Stępień - Pyśniak
Katzryna Świąder
Ewa Poleszak
Wydział Medycyny Weterynaryjnej 235995

PATENT

16.11.2018 02.07.2020 Sposób otrzymywania kompozycji do leczenia bakteryjnego zapalenia spojówek Uniwersytet Przyrodniczy  w Lublinie / Uniwersytet Medyczny w Lublinie

 prof. dr hab. Andrzej Wernicki
prof. dr hab. Renata Urban - Chmiel
dr Marta Dec
dr Andrzej Puchalski
dr Anna Nowaczek
dr Diana Stęgierska

prof. d hab. Cezary Kowalski

 Wydział Medycyny Weterynaryjne  424314

PATENT

 19.01.2018  04.11.2020  Preparat probiotyczno - fagowy mający zastosowanie w profilaktyce i wspomaganiu leczenia biegunek bydła wywołanych przez szczepy E.coli oraz sposób otrzymywania preparatu probiotyczno - fagowego  Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie

dr Krzysztof Patkowski

prof. dr hab. Anna Szymanowska

Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki

68757

WZÓR
UŻYTKOWY

2014-04-07  2016-05-13 Stół do badań weterynaryjnych Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie

dr hab. Stanisław Parafiniuk

dr hab. Sławomir Kocira

Wydział Inżynierii Produkcji

69031

WZÓR
UŻYTKOWY

2015-03-20  2016-10-17 Zawór zwrotny sterowany magnesem stałym Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie / Politechnika Lubelska

dr hab. Stanisław Parafiniuk

prof. dr hab. Józef Sawa

Wydział Inżynierii Produkcji

69032

WZÓR
UŻYTKOWY

2015-03-20  2016-10-17 Zawór zwrotny do okresowej zmiany kierunku przepływu cieczy lub gazów Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie / Politechnika Lubelska

dr inż. Paweł Kołodziej

dr inż. Marek Boryga

prof. dr hab. Krzysztof Gołacki

Zbigniew Pater

Janusz Tomczak

Wydział Inżynierii Produkcji

69224

WZÓR UŻYTKOWY

2015-01-16  2017-01-16 Ramka do mocowania próbek - kształtowa Politechnika Lubelska / Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

dr i