CTT   Stanowisko ds. Komercjalizacji Badań i Transferu Technologii
Menu

ul. Akademicka 13 20-950 Lublin mapa JAK TRAFIĆ?
tel. 81 445 62 51, e-mail: komercjalizacja@up.lublin.plOferta naukowo-badawcza

« wstecz

 

OFERTA NAUKOWO-BADAWCZA
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie


Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie jest najstarszą uczelnią o profilu rolniczo-przyrodniczym powstałą w powojennej Polsce. Szczyci się jednak nie tylko długimi tradycjami edukacyjnymi, ale także nowoczesną bazą naukową, dobrze wyposażonymi laboratoriami, a przede wszystkim znakomitą kadrą naukową. Uniwersytet zatrudnia prawie 240 samodzielnych pracowników nauki, spośród których 143 ma tytuł profesora. Pracują oni w blisko 80 katedrach i instytutach istniejących w uczelni.

 

 

  

Czym się zajmują w poszczególnych wydziałach i katedrach? Jakie prowadzą badania? Czym i w jakim zakresie mogą być partnerami dla innych jednostek badawczych i zakładów przemysłowych?

 

Odpowiedzi na te pytania można znaleźć, zapoznając się z badaniami o charakterze utylitarnym prowadzonymi przez poszczególne katedry i instytuty istniejące w 7 wydziałach Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie:

Czytaj więcej: