banner

Informacje szczegółowe

« wstecz

Ogólnopolska Jubileuszowa Konferencja Naukowa

pod patronatem
Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

prof. dr hab. dr h.c. multi Zygmunta Litwińczuka

 

Rola inżynierii rolniczej i inżynierii środowiska w rozwoju rolnictwa zrównoważonego


organizowana z okazji jubileuszu
50-lecia Wydziału Inżynierii Produkcji UP w Lublinie

Lublin 17 - 18 czerwiec 2020

 

Informujemy, że ze względu na panujący stan pandemii w Polsce termin jubileuszowej konferencji został przesunięty:

Lublin 16 - 17 listopada 2020

 Komitet Naukowy

Komitet Organizacyjny

Karta zgłoszeniowa
 

 


 

WAZNE TERMINY:


do 30 marca 2020 r. — zgłoszenie wraz z tematem prezentacji
do 15 maja 2020 r.— dokonanie opłaty konferencyjnej

Zgłoszenia prosimy przesyłać w formie elektronicznej lub drukowanej Adres sekretariatu Jubileuszu i Konferencji: dr hab. Paweł Sobczak prof. uczelni ul. Głęboka 28; 20-612 Lublin pawel.sobczak@up.lublin.pl tel. 81 531 97 13. Miejsce obrad: Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej, ul. Głęboka 28, Lublin

 

 

PROGRAM RAMOWY:


17 czerwiec


9.00 - 14.00 - Rejestracja uczestników
14.00 -18.00 - Rozpoczęcie obchodów 50-lecia WIP i otwarcie konferencji
19.00 - Uroczysta kolacja

18 czerwiec


9.00 - 10.30 - Wykłady plenarne
10.30 - 13.00 - Obrady w sekcjach
13.00 - 13.30 - Podsumowanie konferencji
14.00 - 15.00 - Obiad

 


 

 

TEMATYKA KONFERENCJI:

 

Inżynieria rolnicza w ochronie środowiska; Gospodarka odpadami; Biomasa i jej energetyczne zagospodarowanie; Gospodarka odpadami; Odnawialne źródła energii; Ochrona roślin i aplikacja agrochemikaliów; Organizacja i zarządzanie procesami produkcyjnymi; Ergonomia i bezpieczeństwo; Transport i logistyka; Budowa i eksploatacja maszyn przetwórstwa rolno-spożywczego; Przetwarzanie surowców pochodzenia rolniczego.

 

 


 

 

PUBLIKACJE:

 

Pełne teksty referatów można będzie opublikować w czasopismach naukowych: Agricultural Engineering; Sustainability.

 

 


 

OPŁATA:

 

Opłata 700 zł obejmuje koszt materiałów konferencyjnych, obiadu, i bankietu. Opłatę należy kierować na konto:

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 

Bank PEKAO S.A. o Lublin: 55 1240 5497 1111 0000 5011 6807

z dopiskiem „Jubileusz WIP” oraz podaniem nazwiska

 

 


 


ZAKWATEROWANIE: 

 

Uczestnicy sami rezerwują hotel (opłata konferencyjna nie obejmuje kosztów noclegów). Polecany hotel przez organizatorów: Hotel Victoria, tel. 81 532 70 11-14. Przy rezerwacji prosimy podać hasło "Jubileusz WIP". Rezerwacji noclegów prosimy dokonać do 30 kwietnia 2020 r. – po tym terminie organizatorzy nie gwarantują miejsca w Hotelu Victoria.