Menu

Erasmus Plus - more informationErasmus Charter / PIC

« back

Karta Uczelni Erasmusa

 
Do udziału w programie Erasmus+ uprawnia szkoły wyższe tzw. Karta Erasmusa Szkolnictwa Wyższego  (Erasmus Charter for Higher Education, ECHE), nadawana przez Komisję Europejską.
 
Jest ona dokumentem, który uprawnia do ubiegania się o fundusze na działania, które uczelnia może realizować w programie Erasmus+ w ramach mobilności edukacyjnych, partnerstw strategicznych – kluczowych akcji nowego programu edukacyjnego Unii Europejskiej. Naszej Uczelni została przyznana rozszerzona Karta Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego na lata 2014-2020.
 
Numer Karty Erasmusa Szkolnictwa Wyższego:  69604-EPP-1-2014-1-PL-EPPKA3-ECHE
 
 
 
 
Kod uczelni Erasmusa (Erasmus ID/ Erasmus Code): PL LUBLIN04
 
PIC: 997539756
 
 
 
Narodowa Agencja
 
W Polsce rolę Narodowej Agencji Programu Erasmus+ pełni Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji