Menu

Wyjazdy szkoleniowe STTWyjazdy szkoleniowe STT

« wstecz

ilustracja

Wyjazdy szkoleniowe pracowników (STT – Staff Mobility for Training)

 
Celem wyjazdu pracownika uczelni jest udział w szkoleniu (szkolenie praktyczne, warsztaty, seminarium, wizyta typu work shadowing - poznawanie pracy na danym stanowisku), które ma konkretnie zdefiniowany program na każdy dzień szkolenia i które przyczynia się do podniesienia kompetencji pracownika. 
 
Szkolenie ma podnosić kwalifikacje bezpośrednio związane z charakterem pracy wykonywanej w uczelni macierzystej.  Celem wyjazdu nie może być udział w konferencji.
 
Pracownicy mogą wyjeżdżać do zagranicznych instytucji, organizacji, przedsiębiorstw, instytucji kultury, instytucji edukacyjnych, w tym uczelni, aby podnosić swoje kompetencje, wymieniać doświadczenia, poszerzać wiedzę w danej dziedzinie, doskonalić umiejętności i kwalifikacje potrzebne w pracy.
 
W celu zorganizowania wyjazdu szkoleniowego pracownik powinien indywidulanie skontaktować się z instytucją przyjmującą. Proponujemy skorzystanie z bazy umów podpisanych z w ramach programu Erasmus+ z uczelniami zagranicznymi dostepnej na naszej stronie.
 
 
UWAGA!
Termin pierwszego naboru na wyjazdy w roku 2019/2020 mija 15 października 2019, drugi nabór prowadzony będzie do końca marca 2020 roku. Po upływie terminu składania dokumentów, w przypadku wciąż dostępnych miejsc na wyjazd, kwalifikacja będzie dokonywana w sposób ciągły ( według kolejności zgłoszeń).