Menu

Wyjazdy dydaktyczne STAWyjazdy dydaktyczne STA

« wstecz

ilustracja

 

Wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA - Teaching Staff Mobility for Assignments)

 
Celem wyjazdu nauczyciela akademickiego jest przeprowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów uczelni partnerskiej, w kraju programu.
 
Wyjazdy nauczycieli akademickich mogą być realizowane tylko i wyłącznie do uczelni posiadających Kartę Uczelni Erasmusa (Erasmus Charter for Higher Education).
 
Pomiędzy uczelniami musi być podpisana  umowa dwustronna w ramach programu Erasmus+ przewidująca wymianę nauczycieli akademickich na danym wydziale/kierunku.
 
UWAGA! 
Termin pierwszego naboru na wyjazdy w roku 2019/2020 mija 15 października 2019, drugi nabór prowadzony będzie do końca marca 2020 roku. Po upływie terminu składania dokumentów, w przypadku wciąż dostępnych miejsc na wyjazd, kwalifikacja będzie dokonywana w sposób ciągły (według kolejności zgłoszeń).