Menu

PowerPower

« wstecz

 

 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój realizuje projekt Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

 

Zagraniczny wyjazd stypendialny służy nabyciu nowych umiejętności i kompetencji oraz doskonaleniu już posiadanych przez studenta. Odbywając część studiów za granicą student poprawia wiedzę i umiejętności, zdobywa praktyczne kompetencje będące uzupełnieniem wiedzy nabytej w czasie studiów na macierzystej uczelni, podnosi kompetencje kluczowe, (porozumiewanie się w języku obcym, umiejętność samodzielnego uczenia się, kompetencje interpersonalne, społeczne, międzykulturowe, przedsiębiorczość).