[ MENU DODATKOWE ]


Aktualności dla doktorantów

05.03.2021studenci

25 lutego 2021 r. weszło w życie Zarządzenie nr 24 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Świadczeń dla Studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Zapisy zawarte w regulaminie dotyczą także doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed 1 października 2019 r.  Zgodnie z  §1 ww. zarządzenia, regulamin świadczeń będzie obowiązywał od 1 października 2021 r.

 

Studenci i doktoranci ubiegający się o przyznanie świadczeń pomocy materialnej w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 składają wnioski według wzorów i na zasadach określonych w Regulaminie świadczeń wprowadzonym Zarządzeniem nr 47 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 3 września 2019 r. z późn. zm.


« wstecz