CTT   Stanowisko ds. Komercjalizacji Badań i Transferu Technologii
Menu

ul. Akademicka 13 20-950 Lublin mapa JAK TRAFIĆ?
tel. 81 445 62 51, e-mail: komercjalizacja@up.lublin.plAktualności

07.12.2018

 Agencja Rozwoju Przemysłu oraz Samorząd Województwa Mazowieckiego, zapraszają wspólnie do udziału w Konkursie Giełda Pomysłów - ARP Innovation Pitch. Poszukujemy rozwiązań z obszaru efektywności energetycznej, OZE, termomodernizacji, technik grzewczych, technik ograniczających emisję zanieczyszczeń pochodzących ze spalania paliw stałych w indywidualnych instalacjach grzewczych, technologii informatycznych oceny źródeł niskiej emisji czy innowacyjnych projektów z obszaru komunikacji społecznej. Więcej informacji znajdziecie Państwo pod adresem: www.ptt.arp.pl/aktualności.

https://poczta.up.lublin.pl/webmail/api/download/attachment/up.lublin.pl/zbigniew.czarnecki/f8fd66f2-8de6-4fa9-888e-86163ca08f7a/13638/0-1/grafika.jpeg?version=81975&sid=8272a8dccafa53f6259c79943f6165133d26bbf334a9b01196efde4be9d81b89&mode=view

Szanowni Państwo,
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), dlatego pragniemy poinformować, że:
1. ARP S.A. oświadcza, iż jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”.
2. ARP S.A. oświadcza, że wyznaczyła inspektora ochrony danych, o którym mowa w art. 37-39 RODO. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w ARP S.A.: https://www.arp.pl/o-arp/kontakt, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., 00-400 Warszawa, ul. Nowy Świat 6/12.
3. Dane osobowe (w rozumieniu art. 4 pkt 1 RODO) osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez ARP S.A. na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań administratora danych osobowych.
4. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, nie będą przekazywane podmiotom trzecim.
5. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, nie będą przekazywane do państwa trzeciego (rozumianego jako państwo znajdujące się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, EOG), ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
6. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane. Dane osobowe będą przechowywane przez dłuższy okres, o ile będą one przetwarzane wyłącznie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1.
7. Osobom, o których mowa w ust. 1, przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
8. Osobom, o których mowa w ust. 1, w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego od dnia 25 maja 2018 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. W oparciu o dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, ARP S.A. nie będzie podejmowała zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.


« wstecz