CTT   Stanowisko ds. Komercjalizacji Badań i Transferu Technologii
Menu

ul. Akademicka 13 20-950 Lublin mapa JAK TRAFIĆ?
tel. 81 445 62 51, e-mail: komercjalizacja@up.lublin.plAktualności

28.03.2018

 
Przedmiotem zapytania ofertowego jest przeprowadzenie monitoringu susła perełkowanego znajdującego się na terenie Natura 2000 PLH 060021 zlokalizowanego w rejonie Portu Lotniczego Lublin S.A.
 
Zakres zamówienia obejmuje:
Przeprowadzenie monitoringu susła perełkowanego, na obszarze około 20 ha, który obejmuje: przeprowadzenie badań liczebności, zagęszczenia i zasiedlenia populacji z prognozą rozwoju populacji oraz badanie stanu ich siedliska. Badania zostaną przeprowadzone na trawiastej płycie lotniska oraz na terenach wokół lotniska, które mogą być zasiedlone przez susły.
 
Termin zgłaszania ofert upływa 04.04.2018 r. o dodz. 12.00
Osoby zainteresowane złożeniem oferty proszone są o kontakt z pracownikami Centrum Transferu Technologii.
 


« wstecz