CTT   Stanowisko ds. Komercjalizacji Badań i Transferu Technologii
Menu

ul. Akademicka 13 20-950 Lublin mapa JAK TRAFIĆ?
tel. 81 445 62 51, e-mail: komercjalizacja@up.lublin.plAktualności

15.12.2017

Firma REGIS Sp. z o.o. w związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu "Naturalne substancje aromatyczne uzyskane z surowców mięsnych poddanych hydrolizie enzymatycznej" w ramach Poddziałania 1.1.1. Programu Operacyjnego  Inteligentny Rozwój 2014-2020, zaprasza do składania ofert dotyczących przeprowadzenia badań analityczno-technologicznych oraz opracowania wyników w założonym zakresie.

Zakres zamówienia obejmuje:

1) Analizę związków nukleotydowych techniką HPLC - minimum 750 próbek

2) Analizę produktów brunatnienia metodą spektrofotometryczną - minimum 2500 próbek

3) Analizy spektrofotometryczne aktywności hydrolizatów białek AGE, TBARS, TEAC - minimum 1000 próbek

4) Analizę cukrów prostych i złożonych metodą HPLC po procesie degradacji enzymatycznej skrobi - minimum 1100 próbek

5) Suszenie preparatów hydrolizatów białek metodą rozpyłową (dwa urządzenia suszarnicze: jedno o wydajności do 1 kg odparowanej wody/1 godz., drugie o wydajności do 5 kg odparowanej wody/1 godz.) - minimum 40 próbek

6) Opracowanie metodologii oraz całkowitego cyklu przygotowania analitycznego próbek w stosunku do wszystkich analiz

7) Przedstawianie roportów okresowych (co 6 m-cy) oraz raportu końcowego

 

Termin zgłaszania ofert upływa 21.12.2017 r.

Osoby zainteresowane złożeniem oferty proszone są o kontakt z pracownikami Centrum Transferu Technologii.


« wstecz