CTT   Stanowisko ds. Komercjalizacji Badań i Transferu Technologii
Menu

ul. Akademicka 13 20-950 Lublin mapa JAK TRAFIĆ?
tel. 81 445 62 51, e-mail: komercjalizacja@up.lublin.plAktualności

14.09.2017

        W dniach 30.11-02.12.2017 Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie odbędzie się II edycja Centralnych Targów Rolniczych (CTR). Pierwsza edycja Centralnych Targów Rolniczych, która odbyła się m.in. pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pana Krzysztofa Jurgiela oraz Ministra Rozwoju to ponad 300 wystawców,  blisko 80 tysięcy odwiedzających, 30 konferencji i paneli branżowych. Podsumowanie pierwszej edycji CTR oraz potwierdzenie przez kluczowych partnerów branżowych kontynuacji współpracy przy organizacji kolejnej edycji Targów wskazują, że wypełniają one swój nadrzędny cel jakim jest budowa platformy kompleksowej dyskusji o potrzebach wsi i warunkach zbilansowanej współpracy wszystkich ogniw tworzacych wartość dodaną w sektorze rolno-spożywczym, w tym w szczególności pobudzania innowacyjnej myśli technologicznej wsród polskich producentów maszyn i urządzeń rolniczych oraz środków do produkcji rolnej, a także przetwórstwa rolno-spożywczego.

        Centralnym wydarzeniem podczas tegorocznych Międzynarodowych Centralnych Targów Rolniczych będzie ekspozycja Innowacje dla Rolnictwa składająca się z dwóch elementów ukierunkowanych na odrębne grupy odbiorców. Pierwsza z nich to wystawa innowacyjnych rozwiązań technicznych i technologicznych dla rolnictwa i gospodarki żywnościowej ukierunkowana na prezentację rolnikom i producentom rolnym, a także przetwórcom zapoznanie się z najnowocześniejszymi rozwiązaniami i trendami dostępnymi już na rynku. Druga część ekspozycji pod hasłem: Giełda Innowacji prezentować będzie projekty naukowo-badawcze oraz wynalazki we wstępnej fazie rozwoju, poszukujące partnerów biznesowych do współpracy oraz komercjalizacji zaprojektowanych rozwiązań.

        Wystawcy powinni prezentować na ekspozycji konkretne rozwiązanie innowacyjne, będące np.: modelem maszyny lub jej elementem, nową technologią, innowacyjnym środkiem producji, programem komputerowym, usługą itp. Na Giełdzie Innowacji mogą być prezentowane projekty we wstępnej fazie rozwoju. Stoiska wystawiennicze mogą być organizowane wspólnie, przez kilku wystawców, tworząc grupy tematyczne.

        Wystawcy otrzymają powierzchnię wystawienniczą nieodpłatnie pod warunkiem wniesienia opłaty rejestracyjnej (w wysokości 450 zł) związanej z udziałem w CTR, co jest jednoznaczne z uzyskaniem statusu Wystawcy z wszelkimi prawami i zobowiązaniami wynikającymi z udziału w Targach.

        Zgłoszenia przyjmowane są do 30.09.2017 r. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy CTT tel. 445 62 50


« wstecz