[ MENU DODATKOWE ]


Patronaty Honorowe Roku 2021

« wstecz

Rektor objął Patronatem Honorowym Międzynarodowa Konferencję "Ecological and Environmental Engineering", organizowaną w dniach 30 czerwca - 2 lipca 2021 r. we Wrocławiu.

« wstecz

Rektor objął Patronatem Honorowym VII Konferencję Naukowo-Techniczną pt."Nowe kierunki badań w inżynierii środowiska, energetyce, geodezji i leśnictwie", organizowaną w dniach 7-9 czerwca 2021 r.

« wstecz

Rektor objął Patronatem Honorowym Międzynarodowe Sympozjum Studenckich Kół Naukowych oraz Ogółnopolską Konferencję Doktorantów w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, organizowane pod hasłem "Środowisko-Rośina-Zwierzę-Produkt", w dniu 15 kwietnia 2021 r.

« wstecz

Rektor objął Patronatem Honorowym XXIII Forum Architektury Krajobrazu "Krajobraz globalny", organizowane w marcu 2021 r.

« wstecz

Rektor objął Patronatem Honorowym publikację Fundacji "Szklana Pułapka", dotyczącą kolizji ptaków ze szklanymi elementami infrastruktury. (strona Fundacji)

« wstecz

Rektor objął Patronatem Honorowym Projekt "Platforma Nauki" - przedsięwzięcie promujące naukę i dorobek polskich naukowców poprzez filmy popularnonaukowe i dokumentalne. (informacje na stronie)