[ MENU DODATKOWE ]


Jubileusz 60-lecia Uczelni

« wstecz

  Rok 2015 to rok jubileuszowy dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

 Tradycje uniwersyteckie naszej uczelni sięgają roku 1944, ale jako samodzielna jednostka szkolnictwa wyższego została ona  powołana przez Radę Ministrów uchwałą nr 603, z dnia 6 sierpnia 1955 r. pod nazwą:

Wyższa Szkoła Rolnicza

 

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 września 1972 r. nadano naszej uczelni nazwę

Akademia Rolnicza

 

Ustawą z dnia 6 marca 2008 r. z mocą obowiązującą od 11 kwietnia 2008 r. nadano uczelni nazwę

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie