[ MENU DODATKOWE ]


Patronaty Honorowe Roku 2017

« wstecz

20.11.2017

JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, prof. dr hab. Zygmunta Litwińczuka, objął patronatem honorowym Program akceleracyjny Smart Foodies Accelerator, który powstał przy współpracy AmerPharma i Startup Academy.

Celem programu jest stworzenie innowacyjnego produktu, usługi, oprogramowania, aplikacji lub procesu w obszarze żywienia, żywności funkcjonalnej, odżywek, wellbeing, fitness, sportu, healthcare, life science i agri-tech. 

Zwycięzca programu zaprezentuje swoją innowację na targach sportowych FIBO 2018 w Kolonii oraz na największych na świecie targach żywności funkcjonalnej Vitafoods w Genewie. Firma AmerPharma zaproponuje zwycięzcy również dalszą współpracę.

  


 

22-24.11.2017

Rektor objął patronatem XI Międzynarodowe Sympozjum Naukowe "Zarządzanie techniką i procesami w rolnictwie zrównoważonym" organizowane przez Katedrę Eksploatacji Maszyn i Zarządzania Procesami Produkcyjnymi.

  


 

07.11.2017

Rektor przyjął uczestnictwo w Honorowym Komitecie Akcji "Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę". Akcja "Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę" z lubelskiej przerodziła się w ogólnopolską. Sprawia, że Ci, którzy chcą obdarować dzieci radością na święta, mogą to uczynić. Podczas tej akcji nie są zbierane pieniądze lecz żywność, odzież i zabawki. W Jubileuszowej XXV Akcji pomoc kierowana jest, jak zwykle do dzieci i innych osób będących w trudnej sytuacji życiowej i materialnej. Wielka Uliczna Zbiórka Darów odbędzie się 26 listopada 2017 r.

  


 

06-10.11.2017

Rektor znalazł się w zaszczytnym gronie członków Komitetu Honorowego Europejskiego Tygodnia Innowacji, będącego częścią projektu Lubelskiego Centrum Konferencyjnego pod nazwą Smart Lubelskie. Jest to nowe wydarzenie na mapie Lublina o charakterze naukowo-edukacyjno-biznesowym.

 

Głównym filarem jego programu będą Inteligentne Specjalizacje, podkreślając że środki publiczne w Unii Europejskiej przeznaczone są na uruchamianie potencjałów dziedzin gospodarki, które wyróżniają się przez współpracę nauki i biznesu. Swoje poglądy gospodarcze i społeczne wymienią przedstawiciele rządów i parlamentów, administracji unijnej, świata biznesu, nauki i kultury. Eksperci unijni przedstawią perspektywy rozwoju Uniii Europejskiej po 2020 roku. Będzie to największe spotkanie o tym charakterze w regionie środkowo-europejskim.

 


 

23-29.10.2017

Rektor objął patronatem wydarzenie "Meet India", które odbędzie się w murach Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Jest to szeroko zakrojona tygodniowa impreza o charakterze kulturalno-oświatowym, na której zapoznamy się z fascynującą kulturą tak odległego nam kraju o bogatym dziedzictwie: od gorących pustyń i pałaców Radżastanu, aż po zjawiskowe światynie tamilskie, bogactwem architektury urzekające kolejne pokolenia.

 

Począwszy od wykładów o ojczyźnie Gandiego - miejsca niesamowitych kontrastów, poprzez wystawę fotografii, biżuterii, warsztaty kulinarne, pokazy Jogi, tradycyjnych gier hinduskich, muzyki i kina, malowanie henną ciała, aż po wspólne polsko-hinduskie wykłady i sesje posterowe o roślinach leczniczych. Poznamy także różnice i podobieństwa polskiego i hinduskiego stylu życia.

 

W ramach wydarzenia przewidziany jest wyjazd do Laboratorium w IUNG-PIB Puławy, a zwieńczeniem wszystkiego będzie zwiedzanie Lublina i uroczysta pożegnalna kolacja. A więc Namaste, Hindustan!

 


 

22.10.2017

Rektor objął patronatem Artystyczne Wydarzenie Roku - Koncert Mszy Nr 2 G-dur Franza Schuberta w Zamościu. Orkiestrą dyrygować będzie Tadeusz Wicherek. Zaśpiewają: Chór Akademii Rolniczej w Lublinie (absolwenci lat 80-tych), Chór Ziemi Zamojskiej „Contra”, Chór Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, soliści: Katarzyna Jabłońska – sopran, Piotr Maciejowski – tenor, Damian Wilma – baryton. Na organach zagra Elżbieta Charlińska. Wstęp wolny.

 


 

19-20.10.2017

Rektor objął patronatem I Ogólnopolską Konferencję Naukową "Biotechnologia - Energia Jutra" organizowaną przez Katolicki Uniwersytet Lubelski. W śród zaplanowanych paneli znajdują się:  biotechnologia przemysłowa i środowiskowa, biotechnologia w ochronie zdrowia, oraz oblicza biotechnologii - aspekty prawne, etyczne i ekonomiczne biotechnologii.

 


 

14-15.10.2017

Rektor objął patronatem Obchody 200. rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki organizowane przez Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie. Będzie to bezpośrednie nawiązanie do ogólnopolskich uroczystości sprzed stu lat, które objęły także Europę i Amerykę. Ozdobione flagami i portetami Wodza ulice podkreślały podniosły charakter Święta, a liczne prelekcje, wieczory artystyczne, żywe obrazy miały silnie patriotyczny wymiar, tak potrzebny w zniewolonej jeszcze wówczas Polsce.

Swój wkład artystyczny w tym szczególnym wydarzeniu, będzie miał także Zespół Pieśni i Tańca "Jawor", który zaprezentuje tańce narodowe i pieśni kościuszkowskie. 

 


 

11.10.2017

Rektor objął patronatem IV Kongres Bezpieczeństwa Żywności, który odbędzie się 11 października 2017 r. w Centrum Konferencyjnym Polin w Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie.

 


 

9-11.10.2017

Rektor objął patronatem III Konferencję Naukowo-Techniczną pt. "Nowe kierunki badań w ochronie i kształtowaniu środowiska oraz geodezji", organizowaną przez SKN Gospodarki Wodno-Ściekowej.

 


 

26-29.09.2017

Rektor objął patronatem I Konferencję Naukowo-Szkoleniową Parazytozy Zwierząt - aktualne zagrożenia - nowe rozwiązania terapeutyczne i profilaktyczne, organizowanej przez Wydział Medycyny Weterynaryjnej UP w lublinie, Zakład Parazytologii i Chorób Inwazyjnych. Celem konferencji jest prezentacja najnowszych osiągnięć z zakresu parazytologii weterynaryjnej w Polsce przez przedstawicieli wszystkich jednostek naukowych zajmujących się tą dziedziną.

 


 

25-29.09.2017

Rektor objął patronatem ósmą edycję zawodów "Z UKS-u do AZS-u. Studiuj w Lublinie!". Wydarzenie ma za zadanie promocję lubelskich uczelni oraz akademickich ośrodków sportowych w Lublinie.

 


 

20-22.09.2017

Rektor objął patronatem Ogólnopolską Konferencję Ornitologiczną "Ornitologia w skali lokalnej i globalnej". Organizatorami są: Katedra Zoologii, Ekologii Zwierząt i Łowiectwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Zakład Ochrony Przyrody Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Sekcja Ornitologiczna PTZool., Liga Ochrony Przyrody Zarząd Okręgu i Poleski Park Narodowy.

 


 

19-20.09.2017
Rektor objął patronatem XIII Międzynarodowy Kongres Promocji Warzyw i Owoców, który odbędzie się w Warszawie. Organizatorami są Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS) oraz Międzynarodowy Sojusz Organizacji i Stowarzyszeń na rzecz „5 a day” (AIAM5). Kongres każdego roku odbywa się w innym kraju. Udział w Kongresie umożliwia nawiązanie relacji z innymi krajami na świecie, wymianę wiedzy oraz doświadczeń w zakresie promocji i spożycia warzyw i owoców czy rozwiązań handlowych i logistycznych.

 


 

19-20.09.2017

Rektor objął patronatem V Międzynarodową Konferencję Naukową "Kulturowa i Cywilizacyjna Tożsamość Polaków - regiony w Europie" organizowaną przez Katedrę Projektowania i Konserwacji Krajobrazu oraz Lokalną Organizację Turystyczną w Spale. W tym roku dyskusja naukowa będzie się koncentrować na następujących zagadnieniach: relacje dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w kształtowaniu unikatowości regionów; migracja a wielokulturowość – adaptacja regionów do ruchu ludności i wpływ na transformację przestrzeni; turystyka i rekreacja a ochrona zasobów europejskiego dziedzictwa;  krajobraz ponowoczesny Europy – szanse i zagrożenia dla regionów.

 


 

05.09.2017

Rektor objął patronatem Narodowy Dzień Mlecznej Fermy, organizowany przez InConventus Group Sp. z o.o. w Andrzejów-Osada k. Urszulina (woj. lubelskie).  Jest to wydarzenie przeznaczone dla hodowców bydła mlecznego chcących poprawić efektywność swojego gospodarstwa, wydajność stada i jakość produkowanego mleka.

 


 

03.07.2017

Rektor objął patronatem Zjazd Katedr Jednoimiennych Genetyki i Metod Hodowli Zwierząt organizowany przez Katedrę Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej.

 


 

23.06.2017

Rektor objął patronatem konferencję "Zamojszczyzna Spichlerzem Polski - Dzień Pola".

 


 

22-24.06.2017

Rektor przyjął zaproszenie do udziału w Komitecie Honorowym Lubelskiego Festiwalu Folkloru, organizowanym przez Zespół Pieśni i Tańca "Lublin" im. Wandy Kaniorowej.
 


 

21-24.06.2017

Rektor objął patronatem V Międzynarodową Konferencję "Plant - the source of research material", organizowaną przez Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UP w Lublinie oraz Wydział Farmaceutyczny UM w Lublinie, Ogród Botaniczny UMCS i LTN.

 


 

21-23.06.2017

Rektor objął patronatem XLVI Krajową Konferencję Naukową Sekcji Żywienia Zwierząt Komitetu Nauk Zootechnicznych i Akwakultury PAN. W konferencji, oprócz jednostek z krajowych Uczelni i Instytutów naukowych, uczestniczyć będą liczni goście z ośrodków naukowych z Hiszpanii, Niemiec, Szwajcarii i Ukrainy.

 


 

07.06.2017

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie oraz Parafia pw. Świętej Rodziny w Lublinie organizują KONCERT ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA JAWOR UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W LUBLINIE z okazji 30 rocznicy wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Lublinie pt. „KRAJ RODZINNY MATKI MEJ” . W Koncercie gościnnie z recytacjami wystąpi Jerzy Zelnik. Koncetr jest objęty patronatem Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

 


 

04.06.2017

Rektor objął patronatem Regaty Kajakowe UMCS - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie - Serniki 2017. Regaty kajakowe  w Sernikach organizowane są na wzór słynnych regat Oxford - Cambridge od 2014 roku.   

 


 

30.05.2017

Rektor objął patronatem konkurs wokalny Sound of Lublin organizowany przez Radę Uczelnianą Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie przy współpracy z samorządami studenckimi Politechniki Lubelskiej, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz studentami UMCS. Konkurs odbywa się w Centrum Kongresowym UP w Lublinie.

 


 

26-27.05.2017

Rektor objął patronatem IV Lubelską Konferencję Młodych Naukowców organizowaną przez Studenckie Koło Naukowe Biotechnologów „BIOM”. Celem tegorocznego spotkania jest umożliwienie młodym naukowcom wymiany myśli i doświadczeń z dziedziny biotechnologii.  Konferencja została podzielona na dwa panele tematyczne: panel nauk medycznych poruszy kwestie związane z tzw. czerwoną biotechnologią, której tematyka ogniskuje się na ochronie zdrowia i życia. Panel nauk przyrodniczych zajmie się aspektami związanymi z rolnictwem, wykorzystaniem systemów biologicznych w przemyśle i ochronie środowiska oraz rolą biotechnologii w przemyśle spożywczym i niespożywczym.

 


 

22-24.05.2017

Rektor objął patronatem II Konferencję Naukowo-Techniczną pt. "Innowacje w inżynierii kształtowania środowiska i geodezji", organizowaną przez Katedrę Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji UP w Lublinie. Celem konferencji jest prezentacja najnowszych wyników badań naukowych i osiągnięć wdrożeniowych z zakresu inżynierii kształtowania środowiska oraz geodezji i kartografii realizowanych w różnych ośrodkach naukowych w Polsce.

 


 

18-19.05.2017

Rektor objął patronatem V Ogólnopolską Konferencję Studenckich Kół Naukowych pt. "Współczesne problemy zarządzania i inżynierii produkcji", organizowaną przez SKN Zarządzania i Ekonomii.

 


 

17.05.2017

Rektor objął patronatem  Bieg Nocny "UP na 5", organizowany przez Radę Uczelnianą Samorządu Studenckiego i Klub Uczelniany AZS UP w Lublinie.

 


 

13.05.2017

Rektor objął patronatem XIV Akademickie Mistrzostwa Województwa Lubelskiego oraz Regionalne i Towarzyskie Zawody w Skokach przez Przeszkody, organizowane przez Katedrę Hodowli i Użytkowania Koni.

 


 

11-12.05.2017

Rektor objął patronatem Międzynarodową Konferencję Naukową pt. "Funkcje przyrodnicze i społeczne parków krajobrazowych oraz formy organizacji i zarządzania", organizowaną przez Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych.

 


 

11.05.2017

Rektor objął patronatem Konferencję Naukową pt. "Ergonomia, bezpieczeństwo i higiena pracy w rolnictwie", organiowaną przez Pracownię Zagrożeń Zawodowych i Środowiskowych, Zakład Ergonomii, SKN Ochrony Środowiska - sekcja higieny pracy, Międzywydziałowe Koło Naukowe Ergonomii i BHP, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego.

 


 

07.05.2017

Rektor objął patronatem I Lubelskie Targi Terrarystyczne. Targi odbędą się na terenie Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

 


 

05-07.05.2017

Rektor objął patronatem ekspozycję drobiarską na XXVIII Krajowej Wystawie Zwierząt Hodowlanych, którą organizuje Krajowa Rada Drobiarstwa w Poznaniu.  Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych odbywająca się w cyklu dwuletnim to najważniejsze i niewątpliwie cieszące się ogromną popularnością wydarzenie dedykowane sektorowi hodowlanemu. Organizatorami Wystawy są Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krajowe Centrum Hodowli Zwierzą,  Związki Hodowców Zwierząt oraz Międzynarodowe Targi Poznańskie.

 


 

03.05.2017

Rektor przyjął zaproszenie do udziału w Komitecie Honorowym Obchodów Święta 3 maja 2017 roku - 226. rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

 


 

22.04.2017

Rektor objął patronatem etap okręgowy XXXII edycji Olimpiady Wiedzy Ekologicznej organizowany przez Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych. Olimpiada Wiedzy Ekologicznej to najpopularniejszy w Polsce konkurs o tematyce ekologicznej adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Zakres merytoryczny konkursu obejmuje ekologię klasyczną, ochronę przyrody i środowiska, gospodarkę rolną i leśną oraz zagadnienia społeczno-gospodarcze związane z tą tematyką.

 


 

22.04.2017

Rektor objął patronatem Grand Prix Polski Polskiego Towarzystwa Tanecznego w tańcach latynoamerykańskich i standardowych, organizowane przez Taneczny Klub Sportowy Lider. GPP PTT jest imprezą najwyższej rangi w Polsce, kwalifikującą pary do udziału w Mistrzostwach, odbędzie się w hali sportowej Centrum Sportowo-Rekreacyjnego UP w Lublinie.

 


 

06-07.04.2017

Rektor objął patronatem spotkanie podsumowujące projekt "Ochrona bioróżnorodności siedlisk trawiastych wschodniej Lubelszczyzny", organizowane przez Katedrę Hodowli Małych Przeżuwaczy i Doradztwa Rolniczego UP w Lublinie.

 


 

04.04.2017

Rektor objął patronatem XIV Międzynarodowe Seminarium Studenckich Kół Naukowych oraz IV Ogólnopolską Konferencję Doktorantów, organizowane przez SKN Biologów i Hodowców Zwierząt.

 


 

24.03.2017

Rektor objął patronatem XVI edycję ogólnopolskiego konkursu "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski", który jest organizowany przez Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych.

 


 

22.03.2017

Rektor objął patronatem IV Festiwal Zdrowia Przedszkolaka - Przedszkolacy Lubelszczyzny 2017, organizowany przez SKN Dietetyków i przedszkole nr 35 w Lublinie. Festiwal ma na celu propagowanie prawidłowego żywienia oraz zdrowego stylu życia wśród przedszkolaków. Odbędzie się w Centrum Kongresowym UP w Lublinie.

 


 

18-19.03.2017

Rektor objął patronatem IX Interdyscyplinarną Konferencję Naukową Tygiel 2017 "Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju", organizowaną przez Fundację na rzecz promocji nauki i rozwjou Tygiel. Celem Konferencji jest  inspiracja do nawiązywania współpracy, tworzenia interdyscyplinarnych zespołów badawczych oraz integracja studentów, doktorantów i pracowników naukowych.

 


 

04-05.03.2017

Rektor objął patronatem branżowym X edycję Targów Rolniczych AGRO-PARK, organizowaną przez Targi Lublin S.A. Wydarzenie to tematycznie obejmuje cały sektor rolniczy i jest dedykowane rolnikom, właścicielom i zarządcom gospodarstw oraz młodzieży uczącej się w szkołach rolniczych.

 


 

25-26.02.2017

Rektor objął patronatem Lubelską Wystawę Zoologiczną Zoopark 2017, organizowaną przez Targi Lublin S.A. Zoopark to liczne pokazy i wystawy różnych gatunków zwierząt, a także prezentacja nowości na rynku zoologicznym.

 


 

02-05.02.2017

Rektor przyjął zaproszenie do udziału w Komitecie Honorowym Cavaliady Lublin 2017, organizowanej przez Międzynarodowe Targi Poznańskie na terenie Targów Lublin. To uznane w Europie Centralnej halowe zawody jeździeckie w skokach przez przeszkody autoryzowane przez Międzynarodową Federację Jeździecką.

 


 

27-29.01.2017

Rektor objął patronatem Akademickie Mistrzostwa Polski w futsalu mężczyzn, organizowane przez Klub Uczelniany AZS UP w Lublinie. W rozgrywakach weźmie udział ok. 13 uczelni z czterech województw.

 


 

2017

Rektor objął patronatem X Polską Konferencję Chemii Analitycznej.

 


 

2017

Rektor objął patronat nad publikacją z okazji 10-lecia STowarzyszenia "U źródeł Ciemięgi".

 


 

2017

Rektor przyjął zaproszenie do udziału w Komitecie Honorowym obchodów Jubileuszu 600-lecia nadania praw miejskich Miastu Bełżyce, który przypada w 2017 roku. Obchody jubileuszowe zakładają bogaty program wydarzeń kulturalnych, sportowych i edukacyjnych.