[ MENU DODATKOWE ]


Patronaty Honorowe Roku 2018

27.11.2018

Rektor objął Patronatem Honorowym IV Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Szkoleniową: Medycyna Personalizowana "GENOM, NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ, EDUKACJA, PACJENT, TECHNOLOGIE", organizowaną w dniach 27-29 listopada 2018 r. w Lublinie.

15.11.2018

Rektor objął Patronatem Honorowym I Konferencję Naukową z cyklu "Problemy jakości, zarządzania i marketingu w agrobiznesie", organizowaną w dniu 15 listopada 2018 roku w Lublinie. Organizatorami są Katedra Zarządzania i Marketingu oraz Katedra Ekonomii i Agrobiznesu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

szczegóły na stronie: bg.up.lublin.pl/agrobio/

17.10.2018

Rektor objął Patronatem Honorowym  IV Konferencję Naukowo-Techniczną pn. "Nowe kierunki badań w ochronie i kształtowaniu środowiska oraz w geodezji i gospodarce przestrzennej", która odbędzie się w Lublinie i Zwierzyńcu w dniach 17-19 października 2018 r.

15.10.2018

Rektor objął Patronatem Honorowym program akceleracyjny "Smart Foodies Business Academy", kóry odbędzie się dnia 15 października 2018 roku w Lublinie. Przedsięwzięcie to powstało aby wspierać rozwój innowacyjnych rozwiązań w branży: farmaceutycznej, biotechnologicznej, medycznej, dietetycznej, przetwórstwa żywności, sportu i zdrowia człowieka.

 

strona internetowa projektu: smartfoodies.pl/business-academy/

 

12.10.2018

Rektor objął Patronatem Honorowym przedsięwzięcie pt. "Środowiskowa akademia poświęcona 100-rocznicy uzyskania przez Polskę niepodległości", kóre odbędzie się dnia 12 października 2018 roku w Lublinie.

19.09.2018

Rektor objął Patronatem Honorowym LXXXIII Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego (PTZ), pod tytułem: "Wyzwania zootechniki w warunkach rolnictwa zrównoważonego" który odbędzie się  w Lublinie w dniach 19-21 września 2018 r.

Organizatorem jest Lubelskie Koło Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego oraz Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

szczegółowe informacje na stronie: link

18.09.2018

Rektor przyjął udział w Komitecie Honorowym i objął Patronatem Honorowym Jubileusz 65-lecia działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej Wydziału Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, który odbędzie się dnia 18 września 2018 roku.

17.09.2018

Rektor przyjął udział w Komitecie Honorowym w związku z uroczystościami uczczenia Wielkiego Jubileuszu 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Organizacji tego wydarzenia podjął się Społeczny Komitet Organizacyjny, a odbiorcami uroczystości są wszyscy mieszkańcy województwa lubelskiego. Wydarzenie ma dwie edycje: 18 maj i 7 wrzesień.

17.09.2018

Rektor został zaproszony do grona członków Komitetu Honorowego Europejskiego Tygodnia Innowacji w dniach 17-21 września 2018 r. Impreza organizowana jest po raz drugi w Lubelskim Centrum Konferecyjnym i łączy w umiejętny sposób ścisłą wspólpracę świata biznesu i nauki.

 

strona oficjalna na portalu etilubelskie.pl: etilubelskie.pl/

informacje na facebooku: pl-pl.facebook.com/ETILubelskie/

13.09.2018

Rektor objął Patronatem Honorowym X Konferencję Adeptów Fizjologii "Homeostaza-Mikrobiom-Ksenobiotyki", która odbędzie się w dniach 13-14 września 2018 roku.

więcej informacji na stronie: www.adepci-fizjologii.pl/