CTT   Stanowisko ds. Komercjalizacji Badań i Transferu Technologii
Menu

ul. Akademicka 13 20-950 Lublin mapa JAK TRAFIĆ?
tel. 81 445 62 51, e-mail: komercjalizacja@up.lublin.plWzory umów, druki, formularze.

« wstecz

 


 

Wzór umowy o wspólności prawa do uzyskania patentu oraz do wspólości prawa z patentu

 


 

Wzór umowy o przeniesienie praw do wyników pracy dyplomowej

(inżynierskiej/licencjackiej/magisterskiej)

 


 

Wzór umowy o przeniesienie praw do wyników pracy naukowo - badawczej/doktorskiej

(wykonywanej w ramach studiów doktoranckich)

 


 

Wzór umowy o przeniesienie praw do wyników pracy naukowo - badawczej

(z osobą niebędącą pracownikiem UP w Lublinie)

 

 


 

Załączniki do Regulaminu Zarządzania Prawami Autorskimi i Prawami Własności Przemysłowej oraz Zasady Komercjalizacji Dóbr Niematerialnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

  

Załącznik nr 1 Wniosek o zgłoszenie dobra niematerialnego w celu uzyskania praw wyłącznych

Uwaga! Jako załącznik do Wniosku o zgłoszenie dobra niematerialnego w celu uzyskania praw wyłącznych należy przygotować opis zgłaszanego dobra (punkt 4), na który składa się:

 

  • opis wynalazku;
  • krótki opis istoty rozwiązania;
  • informacja o stanie techniki;
  • informacja o możliwości zastosowania.


Załącznik nr 2 Wniosek o przeprowadzenie/ Powiadomienie o podjęciu komercjalizacji